baner 97.11.14 9

توجه:به دلیل زیاد بودن پروژه ها ممکن است نمایش آنها کمی طول بکشد

 

طراحی داخلی ویلای جناب آقای بصیری

موقعیت :دماوند-جابان

طراحی :استودیو villa1000

اجرا :---

کارفرما :جناب آقای امینی

کاربری :ویلا

 مساحت :270 متر مربع

وضعیت : اتمام طراحی و در حال اجرا

عکس های اجرایی در لینک زیر:

پروژه های اجرایی

Tagged under: Modern