SITE

 

طراحی داخلی ویلای جناب آقای همتی

موقعیت :متل قو

طراحی :استودیو villa1000

اجرا :---

کارفرما :جناب آقای همتی

کاربری :ویلا

 مساحت :430 متر مربع

وضعیت : اتمام طراحی

عکس های اجرایی در لینک زیر:

پروژه های اجرایی

Tagged under: classic