SITE

 

طراحی محوطه ویلای جناب آقای خیری


 

موقعیت :دماوند،کیلان

طراحی :استودیو villa1000

اجرا :---

کارفرما :جناب آقای خیری

کاربری :ویلا

 مساحت :340 متر مربع

وضعیت : اتمام طراحی و در حال اجرا

عکس های اجرایی در لینک زیر:

پروژه های اجرایی